Skip to content

Rozmowa z Januszem Chwierutem – kandydatem na prezydenta Oświęcimia

Panie prezydencie, kończy się kolejna kadencja samorządu. Jaki był to czas?

To była trudna kadencja. Wystawiona na szereg wyzwań i kryzysów. Sprostać im musieliśmy my, mieszkańcy miasta oraz przedsiębiorcy. Był to czas pandemii, napaści Rosji na Ukrainę i exodusu Ukraińców do Polski, czy też kryzys gospodarczy i wysoka inflacja. Mimo to zrealizowaliśmy wiele złożonych projektów, przez wiele lat oczekiwanych w Oświęcimiu. Miasto to bardzo złożony organizm, na który składa się szerokie spektrum spraw i zróżnicowane społeczeństwo, gdzie każdy oczekuje by jego sprawy poruszyć, wesprzeć i rozwiązać. Kluczem do działania jest zrównoważony rozwój naszego miasta.

Podjął Pan decyzję o kandydowaniu na kolejną kadencję. Jakie są tego powody?

Kandyduję, bo mam sprawdzony zespół współpracowników i mamy jeszcze wiele pomysłów. Część z nich jest już realizowana, a kolejne będziemy chcieli wykonać. Sukces oparty jest na doświadczeniu, pracy i determinacji. Jednak bardzo ważna jest sprawczość. Realizując wiele inwestycji, praktycznie w każdym osiedlu naszego miasta udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni i można nam zaufać. Praca na stanowisku prezydenta Oświęcimia jest dla mnie ogromnym zaszczytem i jednocześnie wspaniałym wyzwaniem, które mogę realizować.

Wielokrotnie podkreśla Pan, że rozwój miasta oparty jest o wspólną aktywność mieszkańców, lokalnych firm, samorządu, instytucji, organizacji czy stowarzyszeń. Synergia w działaniu to gwarancja sukcesu?

Samorząd w dużej mierze tworzy warunki pod rozwój, czy też organizuje bieżące usługi publiczne. Dlatego tak ważne, by wykorzystać siłę i energię, która drzemie w nas mieszkańcach. To my wszyscy tworzymy dobrobyt i rozwój. Budujemy miasto nowoczesne, kreatywne, na wskroś europejskie, z którego możemy być dumni. Oświęcim nie jest duży, ale to nie znaczy, że nie może być piękny i atrakcyjny dla swoich mieszkańców i naszych gości. Dlatego warto dalej zmieniać wspólnie nasze miasto!

Panie prezydencie, co jest najważniejszym wyzwaniem na najbliższą kadencję?

Dla mnie to przede wszystkim podniesienie jakości życia mieszkańców. Jak powiedziałem wcześniej, każde pokolenie, grupa społeczna, osiedle mają i będą miały inne oczekiwania. Głównym celem jest realizacja wielu inwestycji, wydarzeń czy uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, jak tereny wewnątrzosiedlowe, parki, bulwary. To także pozyskanie środków europejskich na różne cele. Walka o poprawę jakości powietrza i troska o środowisko naturalne. To także inwestycje drogowe. To również modernizacja lodowiska, obiektów i terenów sportowych. Wydarzenia tworzą klimat i ducha naszego miasta. Wielu podkreśla, że ich skala i różnorodny charakter wyróżnia nas na mapie Małopolski Zachodniej. To jest zapisane w naszym programie wyborczym „Oświęcim 2030 Nowa Dekada”, gdzie w sposób kompleksowy prezentujemy pomysły i projekty na Oświęcim.

W swoich działaniach był pan za obroną samorządu i krytykował Pan szczególnie próbę centralizacji władzy w Polsce przez rząd PiS.

Uważam, że powstanie w Polsce samorządu lokalnego i oddanie mieszkańcom prawa podejmowania decyzji w sprawach naszych miast i gmin, to jeden z największych sukcesów ustrojowych w naszym kraju. Dlatego działania centralizujące państwo, brak zasad i norm w podziale ogromnych środków finansowych, nepotyzm i kolesiostwo, które realizował PiS, były ogromnym zagrożeniem dla samorządu. Dobrze, że ten czas się już skończył!

W Oświęcimiu lokalni politycy PiS, z wykorzystaniem pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, w którym rządzą ich partyjni koledzy, prowadzą szeroką kampanię przeciwko Panu. Jak Pan to ocenia?

Populizm ludzi z PiS, jak i wielu którzy uprawiają takie działanie, nie daje pozytywnych rozwiązań, ale jedynie ma na celu atakowanie i deprecjację innych osób. Wielu z nich próbuje tworzyć wirtualną rzeczywistość. Nie dajmy sobie odebrać tego sukcesu, który wspólnie jako mieszkańcy Oświęcimia osiągnęliśmy. Nikt nie ma prawa pozbawiać nas dumy z naszego miasta. Obecni radni, którzy są członkami PiS, od lat nie popierają ważnych projektów czy uchwał, często je negując, w zamian nie proponując nic innego. Nie popierają budżetu miasta, projektów i inicjatyw rozwojowych. By wspomnieć choćby prace nad Strategią Oświęcimia na lata 2021-2030, do której nie wnieśli żadnego pomysłu czy projektu. Ich celem jest podważanie wszelkich naszych działań. Ich aktywność, to nic innego, jak propaganda i tani populizm typowy dla tego ugrupowania. Dziś nie mają oni prawa przypisywać sobie sukcesów przemian ostatnich lat. Mieszkańcy mogą być dumni ze swojego miasta, a w ten sposób im tę satysfakcję się odbiera.

Czy pozytywna współpraca prezydenta z radnymi miejskimi jest ważna?

Tak, jest ona wręcz niezbędna. Sukces ostatnich lat, to także efekt takiej współpracy. Dlatego tak ważne jest, by dokonywać dobrych wyborów, zarówno na prezydenta, jak i na radnych. Aby był to dobry zespół, który potrafi ze sobą współpracować dla dobra miasta. Szukać kompromisu i nie bać się realizacji wyzwań, których od nas oczekują mieszkańcy. Dlatego zachęcam Państwa do głosowania na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Chwieruta, gdyż dobra współpraca radnych z prezydentem to gwarancja sukcesu.

A dlaczego warto zagłosować na Pana?

Udowodniłem przez ostatnie lata, że jestem dobrym gospodarzem i skutecznym prezydentem. Wierzę, że nie straciłem zaufania, którym mnie obdarzono w ostatnich wyborach samorządowych. Pracą udowodniłem, że różne pomysły jestem w stanie przekuć w konkretne rozwiązania służące mieszkańcom. Potrafię współpracować i szukać zgody. Mam konkretny pomysł na nasze miasto. Wiem, że możemy dalej Razem zmieniać Oświęcim.

Zobacz program KWW Janusza Chwieruta – kliknij – plik PDF

Back To Top