Skip to content

Partnerstwo Miasta i Uczelni

Od czterech lat mam zaszczyt pełnić funkcję Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. W tym czasie współpraca z władzami miasta jest niezwykle owocna i opiera się na rozumieniu jej misji i wyzwań przed nią stojących. Uczelnia dostrzega, że jej głos w dyskusjach jest słyszalny i ważny.

Miasto jest partnerem w organizowanych przez nią konferencjach, wykładach i debatach. Współdziałamy w procesach dydaktycznych i w realizacji praktyk studenckich w miejskich instytucjach. Lokalny samorząd również wspiera nas w tworzeniu nowych kierunków.


Duże znaczenie odgrywają wspólne działania promocyjne i informacyjne oraz zaangażowanie i wsparcie w organizacji Juwenaliów, czy akademickiej drużyny hokejowej.

Partnerstwo między Uczelnią a Miastem, to nie tylko strategia dążąca do osiągnięcia konkretnych celów rozwojowych, ale również wyraz wzajemnego zaufania i zaangażowania w kreowaniu lepszej przyszłości dla społeczności lokalnej. Działając razem, Uczelnia i samorząd mogą skuteczniej reagować na zmieniające się wyzwania współczesnego świata budując w Oświęcimiu jeszcze bardziej atrakcyjne dla mieszkańców środowisko do życia, nauki i pracy. Ta solidna podstawa współpracy, ma potencjał i z pewnością przyniesie dalsze korzyści zarówno dla społeczności akademickiej jak i lokalnej.


Dr Sonia Grychtoł, prof. MUP

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu

Back To Top