Skip to content

Oświęcim, tu warto zamieszkać, tu warto działać, tu warto żyć

Z Oświęcimiem jestem związana od urodzenia i mimo wielu możliwości, aby żyć poza nim czułam, że to jest moje miejsce na ziemi. Kiedy ponad trzydzieści lat temu powierzono mi zarządzanie firmą Austrotherm, brakowało infrastruktury gastronomicznej i hotelowej. Przez wiele lat właściciele i kontrahenci firmy zmuszeni byli korzystać z tych usług w Krakowie, lub w okolicy. Miasto było brzydkie i smutne.

Sytuacja zasadniczo się zmieniła, gdy prezydentem miasta został Janusz Chwierut. Dostrzegł on potrzebę promocji i wzmocnienia potencjału ekonomicznego Oświęcimia. Podjął działania zmierzające do zwiększenia oferty inwestycyjnej, budowania konkurencyjności przedsiębiorstw lokalnych, a także rozwoju sektora usług turystycznych.

Przybyło wiele nowych przedsiębiorstw, dzięki którym nie tylko wzrosły dochody miasta, ale i powstały nowe miejsca pracy.

Oświęcim staje się nowoczesnym miastem z dobrymi warunkami mieszkaniowymi, zielonymi przestrzeniami i rozwijającą się gospodarką. Jest coraz lepiej skomunikowany z resztą kraju i atrakcyjny do zamieszkania.

Śmiało można powiedzieć, że zarówno dla mieszkańców jak i dla przedsiębiorców. Oświęcim to miasto bezpieczne, inspirujące i prorozwojowe. Władze miasta dostrzegają potrzeby stymulowania wzrostu gospodarczego w Oświęcimiu – kreowania klimatu dla inwestycji oraz starają się zrobić wszystko, by Oświęcim był także atrakcyjny turystycznie.

Turystyka bowiem, staje się nie tylko ważnym źródłem dochodów budżetu miasta, ale i ważnym elementem takiego wizerunku Oświęcimia, z którego my mieszkańcy możemy być dumni.

Anna Śpiewak była prezes Austrotherm Sp. z o.o.

Back To Top