Skip to content

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Chwieruta utworzony w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Nazwa:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA CHWIERUTA

Skrót:

KWW JANUSZA CHWIERUTA

Pełnomocnik wyborczy:

Janusz Odrobina

Pełnomocnik finansowy:

Roman Czebotar

Data przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego:

8 lutego 2024

Back To Top