Skip to content

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Chwieruta utworzony w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Janusz Chwierut urodził się w 1965 roku w Łękach koło Oświęcimia. Wraz z żoną Małgorzatą są rodzicami dwóch córek. Mieszka w Oświęcimiu. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie o specjalności finanse.

Karierę zawodową zaczynał w ówczesnych Zakładach Chemicznych Oświęcim w dziale księgowym. W 1998 roku został powołany na stanowisko Dyrektora ds. restrukturyzacji w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oświęcimiu. Od 2002 r. pracował jako Dyrektor Finansowy w Firmie EURODOM, zajmującej się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi w Oświęcimiu.

Z samorządem jest związany od 1994 roku, gdy został wybrany radnym Rady Miasta. Był wtedy najmłodszym radnym miejskim. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju. W 1998 roku został ponownie wybrany do Rady Miasta i objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. Od 1999 do 2002 roku był etatowym członkiem Zarządu Miasta Oświęcim.

W 2002 roku został wybrany do Rady Powiatu Oświęcimskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Promocji Powiatu. W 2005 i 2007 roku głosami mieszkańców Małopolski Zachodniej został wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji. W obu kadencjach pracował w Komisji Finansów Publicznych.

Od 2002 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Oświęcimiu.

W latach 2011-2014 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim. W latach 2014 i 2018 został wybrany w pierwszej turze Prezydentem Oświęcimia. W ostatnich wyborach w roku 2018 uzyskał poparcie 69% mieszkańców. W tym okresie podjął wiele inicjatyw służących rozwojowi miasta, dzięki czemu Oświęcim stał się liderem pozytywnych przemian w Małopolsce Zachodniej.

Obok działalności samorządowej i politycznej ważne miejsce w jego aktywności zajmuje sport. Przez wiele lat czynnie uprawiał piłkę nożną. Często rekreacyjnie jeździ na rowerze. Lubi także gotować.

Back To Top