Skip to content

Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Chwieruta utworzony w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Aktualności
Back To Top